grot
O firmie Uslugi Praca cennik kontakt

Nr. kontaktowy
+48 724 051 050
Numer dostępny całą dobę!

  • OCHRONA STACJONARANA
  • INSTALACJA ALARMOWE
  • TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA
  • KONWOJOWANIE I INKASO
  • IMPREZY MASOWE
  • OCHRONA OSÓB (VIP)
  • USŁUGI DETEKTYWISTYCZNEOCHRONA STACJONARANA

Wszystkie działania związane z ochroną stacjonarną polegają na działaniu pracowników ochrony, centrali monitorowania alarmów oraz grup interwencyjnych. Wszystkie czynności wykonywane są przez systemy łączności oraz system Active Guard. Ochrona wewnętrzna jak i zewnętrzna jest opracowywana w oparciu o plany i procedury potrzebne do prawidłowej ochrony mienia. Każde przygotowanie dostosowane jest do indywidualnego klienta oraz do potencjalnego zagrożenia jakie może wystąpić na terenie prawnie chronionym. Pracownicy ochrony podczas wykonywania czynności służbowych mają za zadanie czuwać na bezpieczeństwem mienia jak i osób znajdujących się w obiekcie. Mają za zadanie zapobiegać przestępstwom, włamaniom, zniszczeniom, kradzieżom. Wszyscy pracownicy wykonujący zadania ochrony posiadają predyspozycję psychofizyczne oraz kwalifikacje zawodowe. Firma dba, aby wszyscy pracownicy reprezentujący naszą firmę byli jednolicie umundurowani, wyposażeni w środki łączności wewnętrzne i zewnętrzne oraz środki przymusu bezpośredniego jeśli są wymagane na obiekcie.

INSTALACJE ALARMOWE
Firma zajmuje się projektowaniem i montażem systemów alarmowych na Państwa obiekcie, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.
Przy doborze elementów systemu alarmowego uwzględniamy specyfikę obiektu, wartość chronionego mienia, położenie obiektu jak i panujące zagrożenia. Instalowanie systemów znajduję najczęściej zastosowanie w:
- domach
- mieszkaniach
- sklepach
- bankach
- zakładach przemysłowych
- budynkach biurowych

Dodatkowo zajmujemy się na obiektach wykonywaniem instalacji systemu:
- kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- telewizji przemysłowej (CCTV)
- sygnalizacji pożaru
- kontroli obchodów pracowników ochrony
- łatwego w użyciu urządzenia do wywoływania "cichego" sygnału, który uruchamia system alarmu napadowego- grupy interwencyjne.
Przy montażu urządzeń stosujemy wyłącznie wysokiej klasy sprzęt renomowanych firm. Posiadamy własny dział techniczny i wyspecjalizowanych pracowników technicznych. Zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę technicznych systemów zabezpieczeń w zakresie gwarancyjnych jak i pogwarancyjnym oraz szybki czas montażu systemów alarmowych. Oferujemy także okresowe przeglądy, które są ustalane z klientem dla prawidłowej ochrony powierzonego mienia.


TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (MONITORING)
Monitoring jest stałym nadzorem nad lokalnym systemem alarmowym, a połączony z centrum komputerowym,gdzie nasi pracownicy odbierają wszelkie informację i sygnały z chronionych obiektów. Operatorzy monitorowania są w stałym kontakcie z grupami interwencyjnymi. W przypadku przyjęcia sygnału zagrożenia postępują zgodnie z procedurami przypisanymi zaistniałym zdarzeniom. Wszystkie stany zagrożeń, które wystąpiły są skrupulatnie odczytywane na monitorach i rejestrowane, a później archiwizowane do Państwa dyspozycji lub innego organu upoważnionego prowadzącego postępowanie.

KONWOJOWANIE I INKASO
W celu zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów Biuro Ochrony Osób i Minia Grot świadczy usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych, inkaso i przesyłek wartościowych.
Każdy pracownik przy wykonywaniu usługi posiada licencję pracownika ochrony, nowoczesną broń palną, hełmy i kamizelki kuloodporne, środki łączności oraz atestowane torby do przewożenia wartości pieniężnych, inkaso czy przesyłek wartościowych. Przy wykonywaniu usługi gwarantujemy stały skład załogi, trasa konwoju jest zmieniana i dodatkowo wcześniej opracowywana, a o jej przebiegu decyduje dowódca konwoju.

IMPREZY MASOWE
Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom widowiska. Firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów zapewnia profesjonalną ochronę koncertów, zawodów, konferencji, targów, wystaw i innych imprez również okolicznościowych. Zadania ochrony imprez masowych jak i okolicznościowych powierzamy pracownikom z przeszkoleniem, służbie porządkowej (licencja pracownika ochrony) i służbie informacyjnej. Dodatkowo wszyscy pracownicy są oznakowani zgodnie z Ustawą o imprezach masowych z odpowiednim oznakowaniem i nowoczesnym zapleczem technicznym do komunikacji podczas imprezy. Przed zorganizowaniem imprezy wykonujemy wraz z klientem plan ochrony, a inspektor ds. BHP i Ochrony ppoż dokonuje oględzin obiektu. Podczas wykonywania zlecenia współpracujemy ze służbami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.


OCHRONA OSOBISTA VIP
Usługa ochrony osobistej VIP jest skierowana do klientów, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności są narażeni na różne zagrożenia. 
Gwarantujemy ochronę zarówno osobom fizycznym jak i osobom publicznym oraz zapewniamy im pełną nietykalność.
Podczas wykonywania zlecenia przez naszych wykwalifikowanych i uzbrojonych pracowników, którzy swoje doświadczenie zdobyli w formacjach mundurowych i jednostkach specjalnych zapewniamy komfort, bezpieczeństwo i całkowitą dyskrecję. Każdy pracownik posiada licencję pracownika ochrony, co umożliwia mu posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Nasi pracownicy wyróżniają się: sprawnością fizyczną, umiejętnością działania w sytuacjach stresowych jak i kulturą osobistą. Przed rozpoczęciem ochrony przeprowadzona jest rozmowa z Klientem, aby zebrać informacje, które są niezbędne dla prawidłowej ochrony i ewentualnego opracowania dalszych działań mających na celu prawidłowe wykonywanie powierzonego zadania. Działamy dyskretnie przez co Klient nie zwraca uwagi na stałą obecność pracownika ochrony.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
Naszą ofertę kierujemy do:

OSÓB FIZYCZNYCH:
-obserwacja osób
-poszukiwanie osób zaginionych
-poszukiwanie osób ukrywających się
-poszukiwanie mienia
-ustalane miejsca zamieszkania, miejsca zameldowania, miejsca pracy
-wykrywanie i dokumentowanie zdrad małżeńakich
-sprawdzanie i kontrola bezpieczeństwa dziecka
-ustalanie (zaprzeczenie) ojcostwa, badania DNA

FIRM:
-sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej,karalności, weryfikacja świadectw i innych szkoleń
-kontrola pracowników, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego
-sprawdzenie wspólnika, prezesa zarządu, członka zarządu pod względem działania na szkodę firmy
-weryfikacja wiarygodności kontrahenta
-weryfikacja dokumentów
-wykrywanie podrobionych znaków towarowych i ich bezprawnego wykorzystywania
-sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadkom w pracy

KANCELARIE PRAWNE
- weryfikacja wiarygodności osób
-weryfikacja dokumentów
-pomoc w rozpoznaniu i ustaleniu danych dotyczących osób i zdarzeń
-ustalenie i dokumentacja faktycznych okoliczności przebiegu zdarzeń
-poszukiwanie osób i mienia na terenie Polski i państw UE
-ustalenie majątkowe

ZAKŁADY UBEZPIECZENIOWE
sprawdzamy, werifikujemy i pozyskujemy:
-informacje dotyczące okoliczności powstania szkody
-dokumenty przedstawione w zgłoszenie o szkodzie
-informacje o okolicznościach co do stanu zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu poprzez obserwacje osoby

Nasza Firma prowadzi zarówno usługi detektywistyczne i doradztwo prawne współpracując z kancelarią prawną dla wygody Naszego Klienta.
Zbierzemy dla Państwa wszystkie niezbędne informację, udokumentujemy zebrane dowody w taki sposób, aby były przydatne w postępowaniu cywilnym lub karnym. Służymy pomocą Naszemu Klientowi w trakcie śledztwa prowadzonego przez policję czy prokuraturę lub w trakcie postępowania toczącego się w sądzie.

 

 

Copyright C 2012 BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA GROT
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
  w